Lovsangskor

Send meg en E-post:

post@boclausen.com

Ring meg

+47 949 70 854

LOVSANGSKOR

Etter kvart vil det bli lagt opp lovsangskor på denne sida, og dei er meint til fri bruk. Det er imidlertid nokre vilkår:


  • Dersom brukar lagar lovsangshefte til internt bruk, skal opphavsrettshavars navn stå ved koret.
  • Ved bruk av overhead eller anna medium for visning på vegg/skjerm, skal opphavsrettshavars navn stå ved koret.
  • Dersom forsamlinga/gruppe i forsamlinga/enkeltpersonar i forsamlinga gjev ut cd eller publiserar eksternt på andre måtar, er dette unnateke regelen for fri bruk.