Arkiv

Send meg en E-post:

post@boclausen.com

Ring meg

+47 949 70 854

Bo Clausen

Låtskrivar og songartist

ARKIV

Her finn du eldre artiklar som du tidlegare har funne andre stader på nettstaden.

Hovudtema i diktinga mi er Jesus, det Han var og det Han gjorde.

Mannen Jesus levde på jorda for mest to tusen år sidan. Korleis kan det då ha seg at Han har så stor innverknad på oss som lever i dag? Slik eg ser det, er svaret at Jesus er Kristus - den Messias som var lova Israel frå patriarkane si tid. Han er også Den lova ætt - Kvinna si ætt, som skulle knusa slangen sitt hovud.


Dette gjorde Han også då han frivillig gav livet sitt på korset. Der på korset sigra Han over alle makter, og tre dagar deretter viste Han seg som sigerherre, då han stod opp frå dei daude. Ei tid etter dette, for Han opp til Himmelen, der han i dag lever ved Faderen si side. Han er også nær alle som trur på Han, og eg har sjølv kjent den kontakten som Han heldt med meg i mitt daglege liv.


Jesus er også den som utøyser av Den Heilage Ande, og den er ved denne Andens kraft eg skriv mine songar. Dei berre kjem til meg, fullt ferdige med både tekst og melodi. Difor kjenner det som ei ekstra stor glede å få syngja desse songane, og det gler meg overlag å sjå korleis dei verkar på folk.

Jesus kaller seg sjølv Livets brød, og mest ingen ting i kosthaldet vårt er viktigare enn brød.